Dobijte energii v srdci Šumavy 

Název Šumava pochází od praslovanského slova šuma, což znamená hvozd, hustý les. Avšak první historicky doložený název pro toto pohoří je keltský název Gabreta (Pohoří kozorohů), uváděný již na mapě Klaudia Ptolemaia. V češtině se pohoří označovalo Les (Kosmas) či Bavorský les (Dalimilova kronika). Jméno Šumava pravděpodobně jako první použil Antonio Bonfini v roce 1565 ve svém díle Rerum Hungaricum. Název Šumava pochází od praslovanského slova šuma, což znamená hvozd, hustý les.Německá (nikoli rakouská) strana bývá někdy také nazývána Bavorský les (Bayerischer Wald), popř. Zadní bavorský les (Hinterer Bayerischer Wald). Přední Bavorský les (Vorderer Bayerischer Wald), jehož součástí je křemenný val Pfahl, leží o něco jižněji v německém vnitrozemí, od Šumavy je oddělen údolím řeky Řezná. Jeho nejvyšším bodem je vrchol Einödriegel (1121 m). Až k hranici nicméně sahá Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) a Přírodní park Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer Wald). Podle geomorfologického členění Česka náleží pohoří Šumava do geomorfologické provincie Česká vysočina, do Šumavské subprovincie a do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina. Oblast Šumavská hornatina je členěna na 4 geomorfologické celky: Šumava, Šumavské podhůří, Novohradské hory a Novohradské podhůří.Brčálník (německy Frischwinklel, Höllwinker, Hollgut) je část místní části Hojsova Stráž města Železná Ruda. Nachází se v závěru Úhlavského údolí v nadmořské výšce 870 m. Brčálník leží 2 kilometry od Špičáckého sedla a je tedy ideálním výhodiskem pro turistiku a cykloturistiku. V nedalekém okolí se nachází Černé jezero, Čertovo jezero, přehradní nádrž Nýrsko a jiné zajímavosti. Nachází se zde také několik památných stromů, například Jasany na Brčálníku či Brčálnický buk. V údolí Úhlavy se pod železniční tratí jihozápadně od osady prostírá přírodní rezervace Brčálnické mokřady. 

Brčálník leží asi tři kilometry jihozápadně od centra vesnice Hojsova Stráž v Plzeňském kraji v klatovském okrese. Na Brčálníku je vlaková zastávka Hojsova Stráž-Brčálník železniční tratě 183 z Klatov do Železné Rudy.


Oblast nedotčené přírody

Procházka po břehu divoké Vydry, pádící z hor do údolí mezi mohutnými balvany, kamenné moře na vrcholu Luzného, kouzelný a zadumaný svět nejznámějších šumavských jezer - Černého a Čertova, starý prales na Boubíně či rozsáhlou vodní plochu lipenské přehrady. Pobyt v šumavské přírodě je nejlepším balzámem na tělo i na duši.

Domov vzácných druhů zvířat

Šumava je přirozeným domovem pro mnoho zvířat a je významně ovlivněna velikostí a členitostí území, mírou stanovených zón ochrany, různorodostí biotopů a také lidskou činností.Významnou součást Šumavy představuje fauna horských smrkových lesů a její vodní toky jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v České republice.

Jedinečné chráněné území

Brčálnické mokřady je přírodní rezervace ev. č. 2294 sousedící se Šumavskými Stráněmi. Chráněné území se rozkládá v údolí horního toku řeky Úhlavy v jihozápadním sousedství osady Brčálník. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Přes 350 kilometrů turistických, cykloturistických a lyžařských tras

To, že je Šumava cyklistickým, běžkařským, běžeckým nebo turistickým rájem je pravdou. Kdo má kolo v oblibě by to měl zkusit. Snadnější i náročnější trasy a výlety pro kolo nabízí Šumava a Pošumaví kam se jen podíváte. Nedotčená příroda říčních luhů či křišťálově čistá jezera.